Corona gooit roet in het eten van CDI Schaijk

Het CDI Schaijk, dat van 22 tot en met 25 April 2021 gepland stond op het Dutch Equestrian Estate in het Brabantse Schaijk, gaat niet door. De onzekerheden rondom het COVID-19 virus gooien roet in het eten, waardoor wij als organisatie met pijn in het hart hebben moeten besluiten het evenement te annuleren.

Vanwege het onzekere vooruitzicht en de verscherpte maatregelen rondom het COVID-19 virus, dat ons nog allemaal in onze greep houdt, zijn wij niet in staat om straks een hoogwaardig internationaal evenement neer te zetten in hoe wij het voor ons zien. Dat heeft ons doen besluiten om het evenement te annuleren. De organisatie liep al in volle gang en hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om alsnog een geweldig evenement uit te werken. We hadden de afgelopen tijd flink wat stappen gezet betreft de voorbereiding. Het is voor ons als organisatie de eerste keer, en daarbij vonden wij de risico’s te groot.

De Internationale Paardensportfederatie, de FEI, heeft onze CDI zelfs aangewezen als officiële kwalificatiewedstrijd richting de Olympische Spelen, daardoor is het voor ons extra jammer dat het niet doorgaat. Ook hadden wij een aantal absolute topjuryleden die toegezegd te zouden komen. Wij willen een sterk internationaal evenement neer zetten, en wij denken dat april daarvoor nog te vroeg is. Wij zijn op dit moment bezig met alternatieven, maar hiervoor willen wij wel de tijd nemen. Hopelijk kunnen we dan alsnog een geweldig nieuwe CDI organiseren zonder de belemmeringen van het virus. We behouden dezelfde missie en dezelfde visie. We hopen dan alsnog iedereen te verwelkomen op onze CDI.


(ENGLISH VERSION)

CDI SCHAIJK CANCELLED DUE COVID-19

The CDI Schaijk, which was planned from 22 to 25 April 2021 on the Dutch Equestrian Estate in Schaijk, Brabant, is cancelled. The uncertainties surrounding the COVID-19 virus throw a spanner in the works, as a result of which we, as an organization, had to decide with a heavy heart to cancel the event.

Due to the uncertain outlook and the stricter measures surrounding the COVID-19 virus, which still holds us all in our grip, we will not be able to organize a high-quality international event in how we see it in the future. That made us decide to cancel the event. The organization was already in full swing and have worked hard in recent months to create a great event. We had taken a lot of steps recently concerning the preparation. It is the first time for us as an organization, and we felt the risks were too significant.

 The International Equestrian Federation, the FEI, has even designated our CDI as an official qualifier for the Olympic Games, which makes it an extra pity that it is cancelled. We also had several absolute top judges who promised to attend. We want to create a robust international event, and we think April is too early for that. We are currently working on alternatives, but we want to take the time to do this. Hopefully, we can still organize a tremendous new CDI without the hindrances of the virus. We keep the same mission and the same vision.